แกลอรี่ภาพภายในไร่

ความประทับใจบนเนื้อที่กว่า 45 ไร่ ณ​ใจกลางเมืองภูเก็ต