ความเป็นมา
ไร่วานิช

“ไร่วานิช” ถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดสภาพแวดล้อมกรรมวิธีการเพาะปลูกและวัฏจักรการเติบโตของข้าวโพดอย่างครบวงจร ผ่านประสบการ์ณไร่ข้าวโพดที่ชู ฝักเหลืองอร่ามตัดกับลำต้นสีเขียวอันน่าประทับใจ บนเนื้อที่กว่า 45 ไร่ ณ​ใจกลางเมืองภูเก็ต เรามุ่งเน้นและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ ประสบการ์ณทางด้านการเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและ เรียนรู้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติไปพร้อมๆกับวัฒนธรรม ประเพณี และ ความเป็นอยุ่ของเกษตรกร พร้อมทั้งสนุก และเพลิดเพลินกับสีสันของ ดอกไม้ และความขี้เล่นของสัตว์นานาชนิด

สัมภาษณ์คุณอภิรักษ์ วานิช เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2553 ทำไมถึงต้องเป็นธุรกิจการเกษตร กว่าจะมาเป็น ไร่วานิช ทุกวันนี้

ไร่วานิชได้นำเอาบ้านทรงไทยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มาตั้งอยู่ที่นี่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศของ “เรือนไทยโบราณ” อย่างแท้จริง เรือนไทยโบราณนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรบรรจง ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลางของไทย ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และ การศึกษาให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ประกอบไป ด้วยศิลปวัฒนธรรมของคนไทย รวมถึงการแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่ม ที่เป็นเอกลักษณ์และสมุนไพรต่างๆที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ของคนสมัยโบราณ ภายใต้ความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

ชมภาพรวมตั้งแต่เช้าถึงเย็นด้วยจุดชมวิวทิวทัศน์ของไร่วานิชแบบ 360 องศา บนบ้านต้นไม้สูงกว่า 10 เมตร อันเป็นส่วนหนึ่งของ ร้านอาหาร หลังคาของร้านอาหารกับผิวนอกของบ้านต้นไม้เป็น “รูปทรงฟรีฟอร์ม(ออร์แกนิค)” เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของ “Vanich Farm” ที่เน้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและปลอดสารเคมี แต่งเติมสีสันด้วยดอกไม้นานาชนิด ทั้งทุ่งดอกทานตะวันและทุ่งปอเทืองในไร่วานิช