ข่าวสาร & กิจกรรม

โครงการ 🍃🍃 Sustainable Farming Academy🍃🍃 ตามรอยพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดโครงการ

🍃🍃 ประสบการณ์การทำไร่ @ ไร่วานิช ภูเก็ต🍃🍃 เครดิต : Eugene Tang/www.eugenegoesplaces.com. รายละเอียด
🍃🍃 10 มิถุนายน 2560🍃🍃 ท่านผู้ว่านรภัทร ปลอดทอง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะได้เยี่ยมเยียนไร่วานิช รายละเอียด