ข่าวสาร & กิจกรรม

โครงการ 🍃🍃 Sustainable Farming Academy🍃🍃 ตามรอยพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียดโครงการ

🍃🍃 ประสบการณ์การทำไร่ @ ไร่วานิช ภูเก็ต🍃🍃 เครดิต : Eugene Tang/www.eugenegoesplaces.com. รายละเอียด
🍃🍃 10 มิถุนายน 2560🍃🍃 ท่านผู้ว่านรภัทร ปลอดทอง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะได้เยี่ยมเยียนไร่วานิช รายละเอียด
🍃🍃 7 สิงหาคม 2560🍃🍃 📣📣 เปิดแล้ว Barn Cafe' 📣📣 ร้านกาแฟ บรรยากาศไร่ จิบกาแฟ ชมไร่วานิช รายละเอียด
🍃🍃 15 ตุลาคม 2560🍃🍃 "ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ" ณ.ไร่วานิช รายละเอียด
🍃🍃 23 ตุลาคม 2560🍃🍃 "วิถีนา วิถีชีวิต ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" รายละเอียด
🍃🍃 29 ตุลาคม 2560🍃🍃 "ยังชีพในป่า ทำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่" รายละเอียด
🍃🍃 5 พฤศจิกายน 2560🍃🍃 "ยังชีพในป่า ทำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่ 2" รายละเอียด