10 มิถุนายน 2560

ท่านผู้ว่านรภัทร ปลอดทอง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ

ได้มาเยี่ยมชมไร่วานิช ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงเกษตร ซึ่งสำหรับที่จังหวัดภูเก็ตนั้น แหล่งท่องเที่ยวแนวนี้มีน้อยมาก ไร่วานิชนี้มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้มากมาย โดยวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมทำกิจกรรมการพอกไข่เค็ม ร่วมกับเด็ก ๆ แม่หมูขอเล่าถึงกิจกรรมภายในไร่วานิช เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อตั๋ว มูลค่า 100 บาท นักท่องเที่ยวก็จะได้รับแต้ม 100 แต้ม ซึ่งใช้แลกทำกิกรรมต่าง ๆ ภายในไร่ ดังนี้

กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีไร่วานิช มีดังนี้
ฐานเล่นฟรี ดูฟรี
เล่นสไลด์เดอร์ริมนา
ชมควายเผือก,ลูกเป็ดกากี้และเป็ดบาบารี่
การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว
ชมวัวจิ๋ว,ม้าแคระ,วัวจิ๋ว
สาธิตการเลี้ยงและร่อนใส้เดือน

ฐานที่มีการแลกแต้ม
เล่นว่าวริมนา 100 แต้ม
ลุยดำนา 100 แต้ม
เกี่ยวข้าว 100 แต้ม
ปลูกผัก 75 แต้ม
เพ้นท์ตุ๊กตา 50 แต้ม
อาหารสัตว์ทุกชนิด 25 แต้ม
เก็บไข่เป็ดทำไข่เค็มสูตรโบราณ 75 แต้ม
พายเรือริมนา 50 แต้ม
หุ่นฟางทำมือ 50 แต้ม

ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vanichfarm.com

"เด็ก ๆ ทุกวันนี้ เห็นทุกอย่างสำเร็จรูปไปหมด แต่ไม่รู้ถึงที่มาอย่างแท้จริง แต่ที่นี่เราเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ที่ไป ที่มา ของแหล่อาหาร"
พาลูก ๆ มาสัมผัสกันน่ะค่ะ แล้วคุณจะรู้ว่า การที่เราได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นเวลาที่ดีที่สุดของครอบครัว "ครอบครัวผูกพัน ที่ ไร่วานิช"

หมายเหตุ


#‎กรุณาเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนหลังอาบน้ำได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ที่มาเรียนรู้ภาคการเกษตร และวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
#เศรษฐกิจพอเพียง #ไร่ข้าวโพด #sweetcorn
ข่าวสารไร่วานิชทั้งหมด