ไร่วานิช Vanich Farm

แปลงปลูกข้าวโพดหวานขนาดกว่า 45 ไร่ ณ ใจกลางเมือง

"ไร่วานิช Vanich Farm” ถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดสภาพแวดล้อม กรรมวิธีการเพาะปลูกและวัฏจักรการเติบโต
ของข้าวโพดอย่างครบวงจร ผ่านประสบการ์ณไร่ข้าวโพดที่ชูฝักเหลืองอร่ามตัดกับลำต้นสีเขียวอันน่าประทับใจ
บนเนื้อที่กว่า 45 ไร่ ณ​ใจกลางเมืองภูเก็ต

“เรามุ่งเน้นและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้” และประสบการ์ณทางด้านการเกษตร
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติไปพร้อมๆกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยุ่ของเกษตรกร
พร้อมทั้งสนุก และเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้ และสัตว์นานาชนิด